Rayon Groningen

Nieuwe structuur voor de Landelijke Vereniging Groei&Bloei

De Landelijke Vereniging Groei&Bloei heeft vanaf 1 januari 2020 een nieuwe structuur. In de nieuwe structuur is de Ledenraad het hoogste orgaan waarvan de leden vanuit de rayons worden afgevaardigd. De Algemene Vergadering behoudt nog drie belangrijke bevoegdheden: opheffing van de Vereniging, verkoop van het tijdschrift Groei&Bloei en wijziging van de statuten.

In 2022 zal de Vereniging Groei&Bloei haar 150 jarig bestaan vieren. Op dit moment telt de Vereniging 130 afdelingen met circa 30.000 leden. De 130 afdelingen zijn verdeeld in 14 rayons. De vereniging heeft altijd aandacht gehad voor vernieuwingen. Voorbeelden van vernieuwing zijn de Nationale Tuinweek, de website van Groei&Bloei en recent het tuinevenement Gardenista. In de huidige tijd gaan veranderingen snel, vooral door de sociale media. Door de nieuwe structuur kan de Vereniging sneller reageren op de veranderingen. 

Ledenraad vertegenwoordigers van het rayon Groningen zijn:
Eveline Hilhorst, tel. 050-3022852, email ehil3tji(at)ziggo.nl
Enzo Ebbens, te. 0597-551245, email e.h.ebbens(at)ziggo.nl