Rayon Groningen

Open Tuinen Estafette Rayon Groningen

Het rayon Groningen organiseert al jaren een zeer succesvolle Open Tuinen Estafette. Vanaf eind mei tot eind augustus zijn er 6 open tuinen weekenden, waarin een bepaalde afdeling tuinen openstelt voor bezoekers. Op deze manier kunt u een grote diversiteit aan tuinen zien op verschillende momenten in het tuinseizoen.

De data voor 2022 zijn:

 april                                

Aftrap Open Tuinen Estafette  

28 en 29 mei

Winschoten

11 en 12 juni

Appingedam/Delfzijl

18 en 19 juni

Landelijk open tuinen weekend

2 en 3 juli 

Groningen

23 en 24 juli

Haren/Eelde

6 en 7 augustus

Midden-Groningen

20 en 21 augustus

Stadskanaal


Informatie over welke tuinen in 2021 deelgenomen hebben en wanneer ze geopend waren, kunt u vinden op de website: www.opentuinenestafettegroningen.nl 

Alle Groei & Bloei leden ontvangen eind april een gids met daarin beknopte tuinbeschrijvingen met adressen en openingstijden. Er wordt ook op ruime schaal een folder verspreid met per afdelingsweekend de deelnemende tuinen met adressen en openingstijden.